Call Me Baby- Exo ringtone

Call Me Baby lyrics

Oh I don’t care 나 멀리멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단 한 남자가 되어줄 테니 메마른 내 입술에 너 스며들어와 나를 깨워 The time’s wasting girl So don’t wait don’t wait too long 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby Call me baby

Korean notification

Korean
133 download
11656 listen

The One – EXO-CBX

Korean
66 download
935 listen

Sungkyunkwan Scandal OST

Korean
73 download
1178 listen

Once Upon A Time

Korean
68 download
1381 listen

Chocolate Love – SNSD

Korean
84 download
1207 listen

Afterschool-bang

Korean
63 download
957 listen

Jewel Song – BoA

Korean
95 download
1130 listen

Don’t Touch Me – Ailee

Korean
72 download
1190 listen

Roly Poly – T-ARA

Korean
73 download
1200 listen

Beautiful – BEAST

Korean
83 download
1348 listen