Call Me Baby- Exo ringtone

Call Me Baby lyrics

Oh I don’t care 나 멀리멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단 한 남자가 되어줄 테니 메마른 내 입술에 너 스며들어와 나를 깨워 The time’s wasting girl So don’t wait don’t wait too long 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby Call me baby

Haru Haru – Big Bang

Korean
117 download
1185 listen

BEAST – Ribbon

Korean
55 download
1138 listen

Jamyunggo

Korean
50 download
704 listen

Ore No Imouto Op

Korean
57 download
731 listen

Like A Star – TeaYeon

Korean
79 download
900 listen

Lovey Dovey – T-ara

Korean
78 download
1101 listen

Its Raining Rain

Korean
54 download
810 listen

Lets go to Happy Land

Korean
65 download
928 listen

You Know Me

Korean
109 download
853 listen

Gangnam Style Hit – PSY

Korean
81 download
918 listen

Gangnam Style – PSY

Korean
74 download
1011 listen