Call Me Baby- Exo ringtone

Call Me Baby lyrics

Oh I don’t care 나 멀리멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단 한 남자가 되어줄 테니 메마른 내 입술에 너 스며들어와 나를 깨워 The time’s wasting girl So don’t wait don’t wait too long 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby Call me baby

The Song – Zion.T

Korean
57 download
1259 listen

Blue – BIGBANG

Korean
106 download
1660 listen

[MV] Jooyoung – WET Short

Korean
70 download
1114 listen

Spring Day – BTS

Korean
98 download
1926 listen

Bad Boy – Big Bang

Korean
71 download
1114 listen

Cry Cry – T-Ara

Korean
76 download
1207 listen

Big Bang – FXXK IT

KoreanZedge
95 download
1817 listen

A Better Day – JLT

Korean
49 download
857 listen

SAPPY – Red Velvet

Korean
32 download
1118 listen

Knock Knock

Korean
85 download
2146 listen

Beautiful Night – YoseobB

Korean
68 download
1182 listen