Haru Haru – Big Bang ringtone

00:00 00:00

Haru Haru ringtone lyrics

Dola-bojiman-go tona-gara to narul chaji-malgo sara-gara 
Norul sarang-hetgie hu-he-obgie jo-atdon kiog-man gajyo-gara 
Gurok-jorok chama-bulman-he gurok-jorok gyon-dyo-nelman-e 
Non gurol-surok hengbok-heya-dwe haru-haru mudjyoga-ne 
Oh girl, I cry cry 
You're my all (Say goodbye) 

Download 56 Download    480 listen
Rate this post

You & Me

Korean
47 download
440 listen

Never Ever – GOT7

Korean
45 download
624 listen

Touch Love OST

Korean
92 download
467 listen

Don’t Leave – T-ara

Korean
55 download
547 listen

Myname Message

Korean
59 download
503 listen

Hey Mama! – EXO-CBX

Korean
56 download
482 listen

Gummi

Korean
41 download
592 listen