Kiếm Tâm – Trương Kiệt ringtone

00:00 00:00

tīng qín shēng xiāoxiāo
gāi wàng de wàng bù diào
hóngchén kùn zhù wǒ niánshào
yuánliàng wǒ cáng zài xīnlǐ liáo liáo de kuáng ào
qù zhàn miàn duì tiāndì dàng hào
rénshēng yě xiāoxiāo hún qiān mèng rào
xiàng lièyàn ránshāo
qiánchén kàn fúchén zǒu yī zāo
yòng lěng de fēng rèn qín de jìliáo
xiě wǎngshì jīnzhāo
gū jiàn zhǐ jiān tán xiào
rénxīn jiān yǒu méiyǒu yī zhǒng jiě

Ding

Sms - Message Tones
186 download
3009 listen

Computer Beep

Sound Effects
96 download
1425 listen

Valentine Soft Romantic

Holiday
55 download
1751 listen

Street Scene – Ray Davies

Comedy
73 download
1013 listen

Samsung Galaxy Beyond

Samsung
114 download
1721 listen

Relaxing-sound

Relaxing music
146 download
1241 listen

Haha Oops Oops

Funny
58 download
1167 listen

Hawk Sound

Animals
355 download
2351 listen

Sweetest Devotion – Adele

Pop
88 download
1503 listen

Tomorrow land

Dance
78 download
1145 listen